DİSK Sayı: 29-30

Book : DİSK Sayı: 29-30

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 29-30

Published Date : Kasım 1976

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7796

INDEX

Başyazı 2
İleri demokrgatik bir düzen için birlik - mücadele - dayanışma 7
Kazanımlar uzun ve çetin savaşımlar sonucu burjuvaziden
ve iktidarlarından koparılmıştır 9
Amacımız sadece DİSK'i korumak değil, ülkenin tek sendikal örgütü yapmaktır 12
Zonguldak maden işçilerinin yığınsal eylemleri ve sınıf sendikacılığın yükseltilmesi sorunu 14
Deprem ve Sermaye 18
Bir Yakup Ölse Bin Yakup var savaşacak 20
Rafinerinin fasistleştirilmesine izin vermeyeceğiz 22
UNESCO 23
DİSK'de yaygın sınıf eğitimi 31
Sendikalar barış silahsızlaşma savaşımında 35
İşyeri, cevre koşulları ve işçi sağlığına etkileri 38
Kapitalist toplumda vergi yükü 43
Kronoloji / Ekim Kasım 49
Bir yılı daha geride bıraktık 54
Ayın yorumu 56