DİSK Sayı: 28

Book : DİSK Sayı: 28

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 28

Published Date : Ekim 1976

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7795

INDEX

Başyazı 2
Sömürünün azgınlaşîırılmasına yönelik saldırılar geri güskürtülmüştür 4
DISK üyesinden Genel Başkanına kadar parçalanmaz bir bütündür 9
DGM'ye karşı mücadele demokrasi güçlerinin birliği koşullarına yeni olanaklar kazandırdı 18
DISK'in tekzipleri yayınlanmıyor 24
Sermayenin saldırıları planlıdır 26
Bağımsızlık savasımında sendikal mücadele 28
Işçi sağlığı ve iş güvenliği 30
Dünya Baris Konseyi ve 76 Helsinki Toplantısı 35
Fransa'daki Türkiyeli işçiler CGTde Örgütleniyorlar 38
UGO: Ilerici ve demokratik gazetecilikte yeni basarılara doğru 40
İntersendikal'in 6. kuruluş yılı 42
Ayın Yorumu 48