DİSK Sayı: 24

Book : DİSK Sayı: 24

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 24

Published Date : Haziran 1976

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7791

INDEX

Başyazı 2
Gönen Toplantısı 4
3. Göçmen İşçiler Konferansı ardından 6
Fransa'da Görgü Eğitimi 8
Doğu Alman Sendikalar Birliği daveti 9
DİSK ve Bulgaristan Sendikalar Merkez Konseyi Ortak Açıklaması 10
İş yasasının demokratikleştirilmesi 11
Toplu Sözleşmelerde üyeler söz ve karar sahibi olmalıdır 14
Fabrikaların kapanmasının temel nedeni sermayenin kendi iç çelişkisidir 16
«Batılı anlamda sendikacılık» nedir? ne değildir 18
İşçi sınıfının devrimci sendikal birliği 20
6. Yılında 15-16 Haziran 24
M. Karaca DİSK Genel Sekreteri Seçildi 31
Asgari Ücretin belirlendiği koşullar 32
Bilim İşçileri Federasyonu (DBİF) 38
İş ekmek barış ve toplumsal İlerleme savaşımında sendikalar 42
UGTA Genel Sekreteri ile görüşme 44
Demokratik kitle örgütlerinden 45
DİSK ve üye sendikalar olaylar gelişimi 46
Ayın Yorumu 48

.