DİSK Sayı: 22-23

Book : DİSK Sayı: 22-23

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 22-23

Published Date : Nisan 1976

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7790

INDEX

Başyazı 2
1 Mayıs 1920-1976... Geleneğimiz sürüyor 4
İbrahim GÜZELCEnin ardından 21
Türk-İş 10. Genel Kurulu: Değişmeyen çizgi 25
Toplu Sözleşmelerin Ekonomik Mücadele içindeki Yeri, Önemi ve Sınırları 28
Emekçilerin Birliği Kadın Emekçilersiz Düşünülemez 32
İşçi Sınıfının Demokratik Kazanımı olarak Grev Hakkı 34
İşgücü Sorunları 40
İran: Emperyalizmin Orta-Doğudaki Jandarması 46
İş, Ekmek, Barış ve Toplumsal İlerleme Savaşımında Sendikalar 48
Kapitalizmin Buhranından görüntüler 50
Pahalılık, Baskı ve Zulüm 52
8 Mayıs: Faşizmin ezilişi 53
Demokratik kitle örgütlerinden Mart-Nişan 58
DISK ve üye sendikalar olaylar gelişimi Mart-Nisan 60
Ayın Yorumu 64