DİSK Sayı: 21

Book : DİSK Sayı: 21

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 21

Published Date : Mart 1976

Publisher : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Document Type : Periodical

Book No : 7789

INDEX

Başyazı 2
Barış İçin mücadele emperyalizm ile mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır 4
Faşizmin karanlığını yaralım! 6
Fazla çalışmalar üzerine 9
Sendikal birlik sorunu 12
«DİSK Belediyelerle İlişkiler Bürosu» kuruldu 15
Elka grevi üzerine 16
Çalışma barışı mı, Sınıf mücadelesi mi? 18
Sendikalaşma mücadelesi ve Teknik elemanlar 20
Uluslararası sendikal hareketin birliği sorunu 22
Açlık emperyalizmin sonucu ve silâhıdır 24
DİSK V. Genel Kurul Kararları hayata geçiriliyor 27
Oğretmenlerin uluslararası birliği 23
Sorunların çözümü için işçi sınıfı yol göstericidir 33
İş, ekmek, barış ve toplumsal İlerleme savaşımında sendikalar 36
Şili'de son durum 38
Türk-İş ve Emperyalizm: Doğuşundan bu güne tek çizgi: «Sınıf uzlaşmacılığı» 40
Demokratik kitle örgütlerinden haberler 45
DİSK ve üye sendikalar Şubat ayı olaylar gelişimi 46
Ayın Yorumu 48