DİSK Sayı: 18

Book : DİSK Sayı: 18

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 18

Published Date : Aralık 1975

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7787

INDEX

Başyazı 2
İşçi Sınıfı DlSK'in bayrağını yükseltiyor 4
DİSK 400 bin emekçinin sendikal haklarının gaspedilmesine izin vermez 7
Berlin Kollokyomu ve Bükreş Semineri 9
Gençliğin Yolu İşçi Sınıfının Yoludur 10
Sendikal Eğitim 13
Sendikal Bağımsızlık ve Devrimci Sendikacılık 16
DSF Dünya Sendikalar Federasyonu 13
DSF Genel Sekreteri ile konuşma 21
Sendikalaşma Forumu 22
FİSE: Dünya Öğretmenler Sendikası 23
Teknik Eleman Sorunu 24
Referandum Yasalasmalıdır 27
Grev Hakkı ve Sınırlandırılması 29
Kapitalizmin genel buhranı ve bazı gözlemler 31
İş, Ekmek, Barış ve Toplumsal İlerleme savaşında sendikalar 34
Yönetime Katılma 38
DİSK ve Üye Sendikalar KASIM Ayı Olaylar Gelişimi 46
Ayın Yorumu 48