DİSK Sayı: 16

Book : DİSK Sayı: 16

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 16

Published Date : Ekim 1975

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 7785

INDEX

Başyazı 2
İşçi Sınıfının Birliği Sorunu ve DİSK 4
141 ve 142'nci Maddeler kaldırılmalıdır 12
Şili emekçi halkının direnişi yükseliyor 14
Bütün dünya emekçilerine... 14
İspanya halkı faşist Franco'dan hesap soracak... 17
Faşizme geçit verilmeyecektir 20
İşçi sınıfının birliği ve bozguncu akımlar 23
Portekiz'de ''karışıklık''değil, gericilikle iericiliğin mücadelesi var!.....24
Yeni Portekizin sağladığı toplumsal haklardan 27
Barış ve silahsızlanma politikası ve sendikalar 28
12 ekim seçimleri hakkında DİSK'İN görüşü 38
Basındaki dalgalanmalar ve merkezi yayın organımızın önemi 42
Ekonomik mücadele ve hukuk 43
Bozuk Eğitim Düzeni 43