Planlama

Book : Planlama

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 1-3

Published Date : 1962

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Document Type : Report

Book No : 7748

INDEX

BİRİNCİ BÖLÜM: Devlet Planlama Teşkilatı çalışmaları .. 5
1962 Program Tasarısı Özeti ......... 7
İKİNCİ BÖLÜM : Planlama, İktisat ve Sosyal İlimler ... 53
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Uzerinde Çalışmalar - Doç. Dr. Nusret Fişek ............ 55
Yatırım Hesapları - Doç. Dr. Kenan Gürtan ....... 66
Özel Sektör ve Plan - Dr. Edwîn J. Cohn..........73
İdari Islahat, Organizasyon ve Metod Hizmeti - Kenan Sürgit... 80
örnekleme Metodu (Şampling Method) - Prof. Necati Işcil .. 92
Yakıt Problemi İçinde Odunun Yeri ve Ormanlarımızın Durumu -
Hasan Asmaz ..........105
İstihlak Normları - Doç. Dr. Mübeccel Karay ........ 114
İtalya'da Bölge Planlaması ve Bölge Planlama Çalışmaları - Demiray Akman..............123
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İktibaslar ve Çeşitli Yazılar ......... 135
Milletlerarası İktisadi İşbirliği İçin Plan Taslağı - Prof. Jan Tinbergen......... 137
Yardım Gören Memleketler Yönünnünden Yardımların Değeri-Georges Hakim .......... 144
Basın ve Devlet Planlama Teşkilatı .........151
Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları ..........155
Planlama Bibliyografyası ....................157