Planlama

Book : Planlama

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 1-1

Published Date : 1961

Publisher : Devlet Planlama Teşkilatı

Document Type : Periodical

Book No : 7747

INDEX

İkinci Cumhuriyet Anayasası ve Planlama - Devlet ve Hükümet Başkanı Org. Cemal Gürsel ........ 5
Niçin Çıkıyoruz?............8
Birinci BÖLÜM : Planlama ve Devlet Planlama Teşkilatı
İktisadi Planlama Dairesinin Çalışmaları ..... 13
Sosyal Planlama Dairesinin Çalışmaları ....... 16
Devlet Planlama Teşkilatının Araştırma Programı ...20
Kalkınma Hedefleri ve Plan Stratejisi Hakkında Not ....... 22
Yüksek Planlama Kurulu Kararı : Plan Hedefleri ve Stratejisi .......23
Özel İhtisas Komisyonları ......... 28
Sektör Çalışmaları ......... 33
Kritik Sektör Araştırmaları Grupu Çalışmaları ..... 35
Panlama Modeli ve Beş Denge........... 38
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Reorganizasyonu ..... 46
İnsan Gücü PLanlaması......................50
Gelir elastikiiyetleri Ve Planlamadaki Yeri ..... 55
Yatırım Projlerinin İncelenmesinde Tahminlerin Önemi Hakkında Not...........58

İkinci Bölüm: Planlama, İktisat ve Sosyal İlimler
Planlama ve Demokrasi-Dr. Mümtaz Soysal ........ 63
İktisadi Gelişme Ölçüleri - Dr. Osman Okyar ..... 67
İdari Reform ve Reorganizasyon - Prof. Fikret Arık .. 74
Tasarruf Politikası - Prof. Sadun Aren ..........79
Türkiye'nin Nüfus Problemi - Orhan Türkay .......84
Sosyal Kanunlarda Tatbikata Yönelen Araştırmalarla İlgili Bazı Meseleler- Dr. Arif T. Payaslığlu .... 92
İthalatımızın Bünyesi, Sektörler İtibariyle Dağılışı ve Döviz Tasarrufu İmkanları - Mustafa Renksizbulut ... 95
Fiyat ve Gelir Elastikiyeti Hesabında Düzlemsel Korelasyon -
Nejat ölçen ........... 101
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İktibaslar ve Çeşitli Yazılar
İktisat Politikasının Planlanması ve Meseleleri - Prof. J. Tinbergen ............ 113
Kendini Besleyen Gelişmeye Götüren Kalkış - W. W. Rostoew ...........124
Rostovun Büyüme Nazariyesi üzerine birkaç düşünce - Doç. Dr. Kenan Bulutoğlu .......... 148
Holanda'da Planlama-Dr.J. Koopman ........ 152
Japon Ekonomisinin İki Kademeli Bünyesinin İzalesi - M. H. Fisher ............... 155
Hindistan'a Dış Yardım ...................161
Basın, Plan ve Devlet Planlama Teşkilatı ........164
Planlama ve Kalkınma ile ilgili Seçme Yayınlar .... 167
Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları ........ 169
Okuyuculardan Planlamaya Mektuplar .......171