İşyeri Hemşireliği

Book : İşyeri Hemşireliği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Skin : 6

Publisher : Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Document Type : Report

Book No : 7730

INDEX

İŞ SAĞLIĞI VE İŞYERİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU . . . . . . . .1
İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ TARİHSEL GELİŞİMİ .........5

Dünyada işyeri hemşireliği tarihsel gelişimi . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Türkiye'de işyeri hemşireliği tarihsel gelişimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
İŞYERİ HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ...................................9

İŞYERİ HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİ............15

İşyeri hemşirelerinin eğitimi - dünya örnekleri . . . . . . . .15

Türkiye'de iş sağlığı hemşireliği eğitimi ............... . . . . .18

Gelecekte iş sağlığı hemşireliğinin eğitim ve öğretim için öneriler . . . . . . . .21

KAYNAKLAR................... 23