TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 23

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 23

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 23

Period : monthly

Published Date : Ağustos 1977

Publisher : Ankara Ticaret Odası

Document Type : Periodical

Book No : 7729

INDEX

Çağrı ..............2
Dr. Ömer Kutlu'yu Kaybettik .........3
Çağdaş Anlamda İşçi Sağlığı, İşgüvenliği. Akımı ve Türkiye'de Durum
Doç. Dr. İsmail Topuzoığlu .......... 8
İşçi Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Öneriler Dr. Engin Tıonrguç ....... 15
Türkiye'de Benzen Zehirlenmesi Epidemiyoılojisi
Dr. M. Akyol .......... 23
Türkiye'de Bulaşıcı Haistıétlıkların Bildirimi
Dr. Doğan Benli, Dr. Zatler Öztek ........ 27
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri ve Önemi
Doç. Dr. Nevzat Eren ........... 34
Sovetler Birliği'nde Sağlık Planlaması
Çeviri Dr.Çetin Duruk ........... 39
Hekimler ve Sendikal Mücaxdıele
Dr. Veli Lök ...... .. 48
Türkiye'de Tıp Eğitimi Siorunıları Hakkında
Dr.Özet Arat ............ 51
Mutlu Bir İntörnün Notları ........... 52
Zorunlu Hizmet Önerieinin Ardındaki Gerçekler .... 57
Akut Barsak Enfeksiyonu Ölüm Saçıyor ... 59
Türk tabipler Birliği Merkez Konseyi Geziler Düzenliyor... 63