TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 17

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 17

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 17

Period : monthly

Published Date : Şubat 1977

Publisher : Ankara Tabip Odası

Document Type : Periodical

Book No : 7728

INDEX

Sağlık Hizmetleri, Planlama eve Orgütlenmeğe İlişkin Genel Yaklaşım Yöntemleri (Doç. Dr. Nevzat EREN)...... 4
Hekimlikte Çağdaş Görüşler Açısından Sağlık Politikası (Prof. Dr. Nusret FİŞEK) ...............19
Yeni Anlamda Sağlık Hizmeti ve Bu Hizmetin Gerektirdiği Hekim Tipi (Prof. Dr. Nevres BAYKAN) .........24
Halk Sağlığı hizmetlerinin Yürütülmesinde Laboratuvarların Yeri (Bakt. Dr. Necmettin ALKIŞ).......... 26
Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Dr. Ahmet ÇELİKKOL) .......................29
Eğitimin Beslenme Sorunundaki Yeri Ne Olmalı?
(Ali Nurettin GÜRSES).............33
Sağlık ve Ekonomi (Güven Bingöl)
Doktorun Raporu, Mühendisin Kazığı (Dr. Muzaffer HACIHASANOĞLU) .......... 46
HABERLER-HABERLER-HABERLER ........... 48