Toplum ve Hekim - Sayı: 26

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 26

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 26

Published Date : Şubat 1980

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7727

INDEX

Tam Süre Tazminatları Yeni Katsayı Üzerindıen Ödenmelidir

TTB Antiemperyalist-Antifaşist Nitelikte Bir Demokratik Meslek Odaları Birliğidir
TTB Merkez Konseyi Dernıokratik Haklar ve Özgürlükler Komisyonu

Hekimlik, Çevre ve Sağlık Bilinci
Dr. Cengiz Güleç

Çevrenin Korunmasında İşbirliği
Çev. Dr. Dora Kalkan

Halk Sağlığı ve Spor
Dr. Veli Lök

Ana Kentlerimizde Sosyalizasyonunda Belediye Sağlık Hizmetleri
Dr. M. Nuri Sarmaşrk
Dr. Yürük İğrilbîoz
Dr. Mehmet Tokgöz

Bir Birincil Sağlık Hizmeti Programını Biçimlendirmek Ve Denetlemek için Sağlık Elemanı Neler bilmelidir?
Çev. Dr. Sami Arısoy
Int. Dr. Özcan Gökçe

Ocak Hekimi için Rehberlik Denemeleri
Dr. Servet Özgür

TDK'nca Yayınlanan «Hekimlik Terimleri Kılavuzu ile Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü Üzerine Eleştiriler Öneriler Denemesi
Stj. Dr. Süreyya Ülker