Toplum ve Hekim - Sayı: 19

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 19

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 19

Published Date : Temmuz 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7726

INDEX

Açık Mektup - Sayın Hür Teşebbüs
Dr. Halim DİNÇ

Bir Doğum Olayı
Hüseyin HATİPOĞLU

Egemen Üretim Tarzının Emek Gücünü Biçimlemesinde Beslenme Olgusunun Yerinîn Ana Çocuk Sağlığı Açısından İrdelenmesi
Dr. Süleyman KAYNAK
Dr. Nejat AKAR

Televizyonda Sağlık Programları
Hüséyin Tekin Sevil

Sağlıklı Toplumun Değeri
Dr. Ahmet SALTIK

Diş Hekimliği hizmetlerı ve Sorunları
Dr. Eftal AYTEKİN

Sağlık Kurulu Sorunu
Dr. Fahrettin EMINOĞLU

Niçin Birincil Sağlık Hizmeti
Dr. E. .Sami Anrısoy
Dr. Özcan GÖKÇE

Lepralı Bir Hastada Aktif Tüberküloz ve Türkistan Göçmenlerinde Tüberküloz
Dr. Müeyyet BORATAV

Basın Bülteni