Toplum ve Hekim - Sayı: 10

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 10

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 10

Published Date : Ekim 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7725

INDEX

Tam Süre Yasası ve Uygulamaları Hakkında

Tam Süre Çalışma ile Getirilen Ekonomik Koşullar
TTB Merkez Konseyi

Tam Süre Çalışma Yönetmeliği

Sağlık, Beslenme ve Eğitim
Dr. Süleyman KAYNAK
Dr. Nejat AKAR

Yetersiz Beslenme Zekâ Gelişimini Etkiler mi?
Dr. Dora KÜCÜKYALCIN

Türkiye ekonomik Gelişimin Ana çizgileri
Dr. Tevfik ÇAVDAR

Kadın ve Ana Sağlığı
Doc. Dr. Yıldız TÜMERDEM

Toplum ve Hekimiden Haberler
4. BEŞYILLIK PLAN TANITMA VE DANIŞMA TOPLANTILARI
TRT 5 DAKİKA PROGRAMI ÜZERİNE