Toplum ve Hekim - Sayı: 5

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 5

Published Date : Mayıs 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7724

INDEX

Söyleşi

1 MAYIS

Hekimlerin Beslenme Konusundaki Görüş ve Sorumlulukları
Dr. Erdal ATABEK

14 Mart Konuşması y
Dr. Tarık Ziya EKİNCİ

Sağlık Ekonomisi
Doç. Dr. Erdinç TOKGÖZ

Türkiye'de Benzen Zehirlenmesi Epldemiyolojisi
Prof. Dr. Muzaffer AKSOY

Sosyal Güvenlik uygulamasında Bir Boşluk: Emekliliğe Hazırlama
Doç. Dr. Turhan AKBULUT

Diş Hekimliği Öğrenimi ve Mezuniyet Sonrası
Dr. Ahmet YÜZÜAK

Kapitalizm ve Çalışanların Sağlığı
çeviri

Kist Hidatik

Bir Tiyatro - SAPAK

Toplum ve Hekimden Haberler

Doç. Dr. Server Tanilli Olayı
Milliyet Gazetesine Açıklanan Mektubu Kanser Konulu Basın Bildirisi 1978 Asgari Ücret Katsayıları Ulusal Kızamık Sempozuumu