Toplum ve Hekim - Sayı: 3

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 3

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 3

Period : bimonthly

Published Date : Şubat 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7723

INDEX

1973 YILININ 14 MARTINDA
Dr. Erdal Atabek

TAM SÜRE ÇALIŞMA

TIBBİ ILAÇ HAMMADDESI ÜRETİMİ SORUNLARI
TTB Merkez Konseyi
Halk Sağlığı Komisyonu

SOSYAL KATMANLAŞMA ve PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
Vedat Şar çeviri

SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİRMEDE ÖNEM ve ÖNCELİKLER
Dr. Nevzat Eren
Dr. Gazanfer Aksakoğlu