Toplum ve Hekim - Sayı: 2

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 2

Period : bimonthly

Published Date : Şubat 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7722

INDEX

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI ve SOSYAL GÜVENLİK
BAKANLIĞINDAN İSTEKLERİMİZ
Türk Tabipler Birliği

İŞÇİ SAĞLIĞI ve iS GÜVENLİĞİ
İzmir Barosu Komisyon Raporu

SOSYAL GÜVENLİK Ve ÇALIŞAN YIĞINLAR
Dr. Alper Akcam

MESLEK HASTALIKLARI II.
Dr. Engin Tonguç

KRONİK HASTALIKLARI II.
Dr. Özen Arat