İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 54

Book : İSG - İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi - Sayı 54

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-2341

Skin : 12-54

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 2012

Publisher : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Document Type : Periodical

Book No : 7717

INDEX

4 Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanlıgı Bakan Yardımcısı
Halil ETYEMEZ'in 26. ISG Haftası Açılış Konuşması

6 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN ile Ropörtaj

10 Tarımda iş sağlığı ve güvenliği sempozyumu
Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, Eş Başkan
Harran Universitesi 'frp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Şanlıurfa
Doç. Dr. Tacettin lNANDl, Eş Başkan
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı

15 Tarım Kesımınde Çalışanların Iş Sağlığı ve Güvenliği
Doç. Dr. Emine ÇlKMAN
Harran Universitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü

21 Kırsal Alanda Çalışanlar lçin Daha Güvenli Tarım "SAFER
Agriculture for Employees in Rural-SAFER"
Yrd. Doç. Dr. Y. Benal YU RTLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makine/eri Bölümü, Samsun

25 Organofosforlu ve Karbamatlı Pestisidlere Mesleki Maruziyet
Ümit TARHAN, Daire Başkanı/ İSGGM a

29 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Yürütülen Okullarda Sağlık ve Güvenlik Çalışmaları
Ümit TARHAN, Daire Başkanı / lSGG/Vl
Halil POLAT, Şube MÜdÜrÜ/ISGGM

34 Türkiye'de Tarım Sektörü İçin Avrupa Birliği Tarım Rehberi Örneği -
Hande Seray TAŞTEKİN, Isa Uzman wa. /İSGGM

40 Tarımda Çalışan Kadın ve Çocukların Saglık Sorunlarının Araştırılması
Dr. Buhara ÖNAL/ İSGÜ/Vl
Omer ONAL, Adana Çukurova O 107 nolu Aile Sağlığı Merkezi '

42 Tarımda Mekanik ve Elektriksel Riskler a
Aykut KARAKAVAK, Isa Uzman Yrd. /İSGGM
N. Merve AKGUL, ISG Uzman Yrd. /İSGGM


54 Tarımda Iş Saglıgı ve Guvenlıgı Pilot Projesi
Elif ATASOY, İSG Uzman Yrd. /İSGGM

56 ISG Araştırmalarında Oncelıkler Semınerı
F. Gülay GEDlKLl, İSG Uzmanı /İSGGM

60 Kıssadan Hısseler
Mehmet ÖZDOĞAN, Baş İş MÜfettişi/ÇSGB

62 Haber
Demet ÜNVER
Araştırmacı / İSGGM