Toprak İşveren 97

Book : Toprak İşveren 97

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 97

Published Date : Mart 2013

Publisher : Toprak İşveren

Document Type : Periodical

Book No : 7714

INDEX

4 Sendikamızın XXIII. Olağan Genel Kurulu 09 Mart 2013 Tarihinde Toplandı

7 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na Genel Bakış
Halil POLAT

11 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda İşveren ve Çalışanların Yükümlülükleri
Oğr.Gör.Dr. Fatih YILMAZ

20 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu .
ve UygularnalarıvHakkında Tespitler
Şerif ÇETINDAG

23 Üyelerimizden Haberler...