Çimento İşveren 27/6

Book : Çimento İşveren 27/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 27-6

Published Date : Kasım 2013

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 7707

INDEX

MAKALE 1
Prof. Dr. Cem KILIÇ, Arş. Gör. Okan Güray BÜLBÜL
iş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GELİNEN NOKTA VE DEVAM EDEN AKSAKLIKLAR
MAKALE 2
Prof. Dr. Petek AŞKAR
MESLEKİ BELGELENDİRMEDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
KARAR İNCELEMESİ
Doç. Dr. Levent AKIN
İŞ KAZASINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA İŞVEREN KUSURUNUN
BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜT
49-565 YARGITAY KARARLAR
REKABET HUKUKU
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
YENİDEN SATIŞ FİYATININ TESPİTİ İNCELEMESİNDE "PER SE" VE "RULE OF REASON" YAKLAŞIMI