Çimento İşveren 27/4

Book : Çimento İşveren 27/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 27-4

Published Date : Temmuz 2013

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 7706

INDEX

5-23 MAKALE I
Prof. Dr. Nurşen cANIKLIoĞLu, Arş. Gör. EFE YAMAKOĞLU
6358 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BAKIMINDAN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

24-45 MAKALE 2
Prof. Dr. Ufuk AYDIN, Prof. or. Nuray ĞöKçEK KARACA.
Doç. Dr. Verda CANBEY OZGULER, Yrd. Doç. Erol KARACA
Iş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN Iş KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ

45-55 KARAR İNCELEMESİ
Doç. Dr. Levent AKIN
Iş SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRILIK VE KAÇINILMAZLIK

57-55 YARGITAY KARARLARI

57-71 REKABET HUKUKU
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
KARTELLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTİF İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN
AÇIKLAMASINA İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANMIŞTIR

74-81 İSG HABERLERİ

82 ÇAİK HABERLERİ