Toprak İşveren 98

Book : Toprak İşveren 98

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 98

Published Date : Haziran 2013

Publisher : Toprak İşveren

Document Type : Periodical

Book No : 7701

INDEX

4 Ülkemizde Eğitim ve Ar-Ge İçin Ayrılan Bütçeyi
Her Yıl Çok Ciddi Oranlarda Artırıyoruz
Nihat ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

6 TUBITAK Teknoloji ve Yenilik Destekleri
Fatih YÜLEK
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı
TEYDED Başkan Vekili

8 AR-GE Teşvikleri
Emre KARTALOĞLU
Yeminli Mali Müşavir

13 Osmanlı Kılıçları
Şinasi ACAR
(Yüksek Mühendis - İTÜ)

24 Sendikamız Tarafından Uye lşyerlerimize
Yönelik Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği '
Toplantıları Devam Ediyor j

25 Uyelerimizden Haberler...