Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın, Bakanlığın 1994 Mali Yılı Bütçe Tasarısının T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülmesi Sır

Book : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın, Bakanlığın 1994 Mali Yılı Bütçe Tasarısının T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülmesi Sır

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 1993

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 7682

INDEX

ı- GİRİŞ
ıı- ÇALISMA YAŞAMI
A- ILO SÜZLESMELERİ
B- YASAL DÜZENLEME CALıSMALARı S
1- İS GÜVENCESİ YASA TASARıSı
2- KAMU GÜREVLİLERİNİN SENDİKAL HAKLARI
3- SENDİKALAR, TOPLU İS SÜZLESMESİ GREV VE LOKAVT YASALARıNDA DEGİSİKLİK
4- İS YASALARıNA PARALELLİK
ııı- YENİ ALANLARA YÖNELME
A- CALıSAN ÇOCUKLAR
B- SAKATLARA YÜNELİK CALISMALAR
IV- BİRİMLERİN ÇALIŞMALARI
A- CALıSMA İSTATİSTİKLERİ
B- ASGARİ ÜCRET -
C- İS DENETİMİ
D- İSCİ SAGLıGı VE İS GÜVENLİĞİ
E- AT İLE İLGİLİ CAUSMALAR
V- IŞSİZLİK SİGORTASI VE İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU
A- İSSİzLİK SİGCRTASİ
B- İS VE İSCİ BULMA KURUMU
Vı- YURTDİSİNDAKİ İSçİLERİMİz
Vıı- TÜRK cUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLER
VIII- SOSYAL GÜVENLİK
A- SOSYAL SİGCRTALAR KURUMU
B- BAĞ-KUR
ıx- SONUÇ