BELGELERLE TÜRK-İŞ TARİHİ (1) (1952-1963)

Book : BELGELERLE TÜRK-İŞ TARİHİ (1) (1952-1963)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Aralık 1995

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 7677

INDEX

TÜRK-İŞ'in Kuruluş Bildirgesi (1952) ı
TÜRK-İŞ'in Üye Sendikalara 3.8.1952 Günlü Yazısı 2
TÜRK-İŞ Ana Nizamnamesi(1952) 3
TÜRK-İŞ'in Birinci Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu 17
TÜRK-İŞ, Sendika, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyon Arasında Vazife Taksimini Gösterir Talimatname (1952) 27
İcra Heyetinin 18.11.1952'den Bu Yana 4 Ay 12 Günlük Çalışma
Raporu 31
TÜRK-İŞ'in İkinci Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu
TÜRK-İŞ'in İkinci Genel Kurul 50
ICF`TU Temsilcisi R. G. Miller'in T ÜRK-İŞ Genel Kurulu 77
TÜRK-İŞ Temsilciler Meclisi Toplantısı Tutanakları (1953) 84
TÜRK-İŞ'in Üçüncü Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu 104
TÜRK-İŞ'in Ücüncü Genel Kurul Tutanakları (1957) 104
TÜRK-İŞ Mümessiller Heyeti Zabıt Ve Raporları (1958) 122
TÜRK-İŞ Mümessiller Heyeti'ne Sunulan Rapor (1959) 192
TÜRK-İşin Dördüncü Genel Kurulu'na Sunulan Çalışma Raporu 214
TÜRK-İŞ Mümessiller Heyeti'ne Sunulan Rapor (1962) 252
TÜRK-İŞfin 10. Kuruluş Yıldönümünde Genel Başkan Seyfi Demirsoy'un Yaptığı 270
TÜRK-İŞ'in 10. Kuruluş Yıldönümünde TÜRK-İŞ'in İlk
Genel Sekreteri Saban Yıldız'ın Yaptığı Konuşma 274
TÜRK-İŞ 10 yaşında 277
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'un ICFTU'nun
7. Dünya Kongresi'nde Yaptığı Konuşma 293
TÜRK-İŞ Türk Sendikacılığının Teşkilatlanma Planı (1963) 297
TÜRK-İŞ ile Hükümet Temsilcileri Arasında Yapılacak
Görüşmede Ele Alınacak Konular (9.8.l962) 303
TÜRK-İŞ Arasında Yapılan Birinci Görüşme
Tutanakları (9.8.1962) 307
TÜRK-İŞ ile Hükümet Temsilcileri arasında Yapılan İkinci
Görüşme Tutanakları (18-19.9.1962) 333
TÜRK-İŞ Bülteni Birinci Sayısı (23.11.1962) 345
TÜRK-İŞ Dergisi Birinci Sayısı (15.3. 1962) Seyfi Demirsoy Ve Halil TunÇun yazıları 355
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy'un 7500 Kilometrelik Gezisi 358
TÜRK-İŞ ile Hükümet Temsilcileri Dördüncü Görüşmesi
Tutanakları (16.10.1963) 365