Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri: İŞLETMELER İÇİN REHBER

Book : Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri: İŞLETMELER İÇİN REHBER

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-59-8

Published Date : 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 7673

INDEX

TİSK'in Sunuşu 1
Sunuş 3
Önsöz 5
Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi 8
Giriş 9
Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeler 11
KİS'in çalışma koşullarına ilişkin ilkelerinin menşei: İşte Temel llkeler ve Haklar Deklarasyonu 11
İşletmelerin farkında olması gereken, çalışma koşullarına
ilişkin daha geniş set 13
Çalışma koşullarına ilişkin ilkelerle işletmeler arasındaki ilişki 13
Çalışma koşullarına ilişkin ilkelerin anlaşılması ve uygulanması 15
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu müzakere hakkının etkin biçimde korunmasının desteklenmesi (BMKIS İlke 3) 17
Örgütlenme özgürlüğü ne anlama gelmektedir? 17
Toplu müzakere ne anlama gelmektedir? 17
Hükümetin sorumluluğu nedir? 19
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu müzakere hakkının etkin biçimde tanınması neden önemlidir? 20
İşletmeler örgütlenme özgürlüğü ve toplu müzakere hakkının etkin biçimde tanınmasını nasıl destekleyebilir? 20
Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılmasının desteklenmesi (BMKIS İlke 4) 23
Zorla çalıştırma ne anlama gelmektedir? 23
İşletmeler zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına nasıl katkı sağlayabilir? 24
Çocuk işçiliğinin etkin biçimde ortadan kaldırılmasının desteklenmesi (BMKIS llke 5) 29
Çocuk işçiliği nedir? 29 y 'f
İşletmeler neden çocuk işçiliği konusuyla ilgilenmelidir? 30
Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için işletmeler ne yapabilir? 31
İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son verilmesinin desteklenmesi (BMKIS llke 6) 33
İstihdam ve meslekte ayrımcılık ne anlama gelmektedir? 33
İşletmeler işe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına nasıl katkı sağlayabilir? 35
Temel lLO Kaynakları Envanterı 37
Kutular Listesi
1. BMKİS'in Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeleri 10
2. BMKIS Çalışma Koşulları Çalışma Grubu 10
3. Çalışma Koşullarına llişkin Temel Sözleşmelerİ 12
4. Uygulamada Zorla Çalıştırmanın Belirlenmesi 25
5. istihdama veya lşe Kabulde Asgari Yaş 29