Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeler Literatür Taraması

Book : Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeler Literatür Taraması

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2013

Publisher : UNICEF Türkiye Temsilciliği

Document Type : Book

Book No : 7659

INDEX

Yönetici Özeeti.......................9

1. Bölüm: İzleme Çalışmaları.............15
1.1 İzleme..................16
1.2 Yasal ve Kurumsal Yapının İzlenmesi......17
1.3 Sürecin İzlenmesi ve Etki Değerlendirmesi........17
1.4 Sonuçların İzlenmesi..........18
1.5 Hak İhlallerinin ve Şiddetin İzlenmesi..........18
2. Bölüm: Çocuklara Yönelik İzleme ve Şiddet .......21
2.1 Çocuklara Yönelik İzleme...........22
2.2 Çocuğa Karşı Şiddetin İzlenmesi için Genel Çerçeve..23
2.2.1 Kavramsal çerçeve............23
2.2.2 Uluslararası Standartlar.............24
2.2.3 Temel İlkeler..............24
2.2.3.1 Katılım..................................24
2.2.3.2 Ayrım Gözetmeme.......................24
2.2.3.3 Çocuğun Yüksek Yararı................. 25
2.2.3.4 Yaşama ve Gelişme Hakkı.................25
2.3 Çocuğa Karşı Şiddeti lzlemenin Uygulanması......25
2.4 Çocuğa Karşı Şiddetin İzlenmesinin Gerektirdiği Beceriler.....26
3. Bölüm: Türkiye'de Çocuğa Karşı Şiddet..... 27
Sonuç ......................29
4. Bölüm: Ekler...................................31
Ek1 - İyi Örnekler.........................32
Ek 2 - Temel Alanlar Bakımından Çocuğa Karşı Şiddet Göstergleri...45
Ek 3 - Bilinen ve kuşkulanılan çocuklara kötü muamele vakalarını kaydetmeye yönelik bilği formu.........51
Ek 4 - Hükümet dışı kurumlar için ek kaynakça..... 52
5. Bölüm: Yazılı .................55