Çocuğa Karşı Şiddetin Gösterglerle İzlenmesi Eğitimi

Book : Çocuğa Karşı Şiddetin Gösterglerle İzlenmesi Eğitimi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 2013

Publisher : UNICEF Türkiye Temsilciliği

Language : English

Document Type : Book

Book No : 7658

INDEX

Terimler Sözlüğü.... 9
Modül 1. Giriş....11
Öğrenim Hedefleri...........12
Katılımcı El Kitabı Ne için Hazırlandı?....13
Katılımcı El Kitabı Kim için Hzırlandı?.....13
Bu El Kitabı Nasıl Kullanılacak?............14
Modül 2. Tanımlar................15
2.1 Çocuk Hakları...........16
2.2 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme ...16
2.3 Çocuğa karşı Şİddet..........20
2.4 Devletlerin yasal Yükümlülükler.........22
2.5 Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorumlulukları.......23
Modül 3. Şiddetin İzlenmesi.............25
3.1 Şiddetin İzlenmesi Nedir?.........26
3.2 Şiddeti İzlemek Neden Gerekir?...... 27
3.3 Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından İzlem Çalışmaları.. 27
3.4 STKlar Neleri İzleyebilir?.............29
Modül 4. Çocuğa Karşı Şiddetin Yerel Düzeyde İzlenmesinde Göstergelerin Kullanımı..........................31
4.1 STKların Kullanabilecekleri Göstergler.....32
4.2 Çocuğa Karşı Şiddetin Yerel Düzeyde Gösterge Temelli İzlenmesi Nedir?.......36
4.3 Çocuğa karşı şiddetin göstergelerle izlenmesi girişimine
neden zaman ve kaynak ayrılmalı?.........37
Modül 5. Çocuğa Karşı Şiddetin Yerel Düzeyde Gösterge Temelli İzlenmesinin Raporlanması....39
Ekler
Ek 1. Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Kontrol Listesi.......48
Ek 2. Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Şeması........49
Yazılı Kaynaklar..................51