Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri KIlavuzu

Book : Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri KIlavuzu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mart 2013

Publisher : UNICEF Türkiye Temsilciliği

Document Type : Book

Book No : 7657

INDEX

içindekiler

Bölüm 1. Giriş.... 9
Arka Plan....10
Kavramlar ve Tanımlar....11
Çocuğa karşı Şİddet.....11
Göstergeler ve İzleme........15
Göstergeler ile izlemenin yararları nedir?...16
Bölüm 2. Kılavuz Nasıl KUllanılabilir?...19
Bölüm 3. Çocuğa karsı Şiddet Gösterge SEtleri...29
Ev ve Aile Ortamı.........30
Okul ve Eğitim Ortamlarında Şiddet......34
Kurumlarda Çocuğa Karşı Şİddet........40
Çalışma ortamlarında Çocuğa Karşı Şiddet.......48
Sokaklar ve Kamusal Alanlarda Çocuğa Karşı...52
Bölüm 4. Destekleyici Araçlar........57
Araç 1. Göstergelerle Raporlama Adımları ve Örnek Formlar.. 58
Araç 2. İzleme ve Savunuculuk çalışmalarından Örnekler...61
Araç 3. UluslararasLYasal Koruma Çerçevesi....66
Araç 4. BMCHK'nin Türkiye Sonuç Gözlemleri Şiddet ile İlgili Kısımlar (20 Temmuz 2012).....70
Araç 5. Birleşmiş Milletler Genel SekreterliğVnin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması Tavsiyeleri........73
Araç 6. Bilgi Notları....................76
Toplumsal Cinsiyet ve Çocuğa Karşı Şiddet.........76
Medya ve Çocuğa Karşı Şidet........78
Engellilik ve Çocuğa Karşı Şİddet........80
Ayrımcılık ve Çocuğa Karşı Şİddet ......82
Yoksulluk ve Çocuğa Karşı Şiddet...... 84
Araç 7. Terimler Sözlüğü........... 85
Araç 8. Örnek Gösterge Havuzu ........88
Bölüm 5. Yazılı Kaynkalra..........93