AB MÜKTESEBATI ULUSLARARASI SEMİNERİ: ''İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE

Book : AB MÜKTESEBATI ULUSLARARASI SEMİNERİ: ''İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-47-5

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Book

Book No : 7648

INDEX

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ferhat İLTER
TİSK Genel Sekreter Yardımcısı

Dr.Gülden TÜRKTAN
TÜSİAD İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanı

BİRİNCİ OTURUM:
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki AB Direktifleri ve Müktesebatın Üstlenilmesinde Karşılaşılan Sorunlar..17
Oturum Başkanı : Doç.Dr.Levent AKIN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Konuşmacı: Jyrki HOllmen
Finlandiya Sanayi ve İşveren Konfederasyonu
Kıdemli Hukuk Danışmanı
İKİNCİ OTURUM:
Kurumsal Yapı ve Uyum Maliyeti..............73
Oturum Başkanı : D0ç.Dr.S"üleyman BAŞTERZİ
Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi Oğretim Uyesi
Konuşmacı: Dr.JuditNOSZTRAI
Macar İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu Uzmanı
UÇUNCU OTURUM:
Sınai Emisyonlar..............115
Oturum Başkanı : Pr0f.Dr.Nahit TÖRE
Çankaya Universitesi İİBF Oğretim Uyesi
Konuşmacı: Jens Ulrik JENSEN 15
Danimarka Sanayi Konfederasyonu Danışmanı
Javier RODRIGUEZ
İspanya İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çevre Komisyonu Üyesi
DÖRDÜNCÜ OTURUM:
REACH ve Atık Yönetimi.............173
Oturum Başkanı: Dr.Er01 ÖZENSOY
SEİS Başkan Yardımcısı ve KİMETSAN Sağlık Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacı : Javier RODRIGUEZ o
İspanya 'İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çevre Komisyonu Üyesi
Jens Ulrik JENSEN
Danimarka Sanayi Konfederasyonu Danışmanı