SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU: İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Book : SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU: İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-455-221-8

Published Date : 2014

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Book

Book No : 7646

INDEX

Sendikalar ve Toplu Iş Sozleşmesı Kanunu ... 7
Genel Gerekçe................................59
Madde Gerekçeleri.......................... 63

İlgili Yönetmelikler ....................... 111
İşkolları Yönetmeliği....................... 113
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik
Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik.... 161
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında
Yönetmelik..............169
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları
Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik ...177
Toplu Iş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma
Yönetmeliği ................... 185