TÜRKİYE'DE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ALANINDA ÇALIŞAN KURULUŞLAR REHBERİ

Book : TÜRKİYE'DE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ALANINDA ÇALIŞAN KURULUŞLAR REHBERİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2013

Publisher : UNİCEF

Document Type : Book

Book No : 7643

INDEX

TÜRKİYE'DE ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ALANINDA ÇALIŞAN
KURULUŞLAR REHBERİ ...... 1
İçindekiler ........ 3
I. KURULUŞ TABLOLARI ........ 33
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI .....33
MESLEK KURULUŞLARI .......... 35
ÜNİVERSİTE MERKEzLERİ ....... 37
II. KURULUŞLAR................38
A.SİVİL YOPLUM KURULUŞLARI ...33
ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ .. 38
ANKA ÇOCUK DERNEĞİ........... 39
ANKARA ÇOCUK HAKLARI PLATFORMU .. 40
ANKARA HİTİT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ..42
ANNE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI (AÇEV) .... 43
ANTALYA KADıN DANIŞMA MERKEzİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ...44
BAŞAK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ................ 45
BEBEK RUH sAĞLıĞı DERNEĞİ................ 47
BEYAZ SAYFA DERNEĞİ (BEYSAD)................. 48
CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ (CİSST) ... 49
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD) .. 50
ÇOCUK AKıL sAĞLıĞı VE REHBERLİĞİ DERNEĞİ (çAREDER) .... 51
ÇOCUK HAKLARI ziRvEsi VE KALKINMA ........... 52
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ................53
ÇOCUK İSTİSMARıNı VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ .... 54
ÇOCUK KORuMA MERKEzLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ (çoKMED)..55
ÇOCUK SAĞLıĞı DERNEĞİ (ÇSD) .......................... 57
ÇOCUK SUÇLARINI ÖNLEME DERNEĞİ ....................... 58
ÇOCUK VAKFI..................................... 59
ÇOCUK VE BİLGİ ĞÜVENLİĞİ DERNEĞİ ......................61
ÇOCUKLARI AYNI ÇATININ ALTıNDA DERNEĞİ (ÇAÇA) .... 62
ÇOCUKLAR İÇİN BİZ DERNEĞİ ...................... 54
ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜYLE MÜCADELE AĞı .. 65
DİKKAT! ÇOCUK VAR DERNEĞİ .......... 66
EDİRNE ROMAN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTıRMA ĞELİŞTİRME YARDıMLAŞMA ve DAYANıŞMA DERNEĞİ (EDROM) .......... 67
ERAM ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDıM DERNEĞİ (ERAM) 68
FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALıŞAN ÇOCUKLAR BİLİM VE EYLEM MERKEzİ VAKFı ........... 69
ĞELECEĞİMİZİN ÇOCUKLARI VAKFı (GÇV) ............ 71
ĞELECEĞİz Biz DERNEĞİ .......................72
ĞENÇ HAYAT VAKFı ..........................73
ĞSM-ĞENÇLİK SERVİSLERİ MERKEzİ................... 74
ĞOÇ VAKFı ....................76
GÖÇMEN DAYANIŞMA AĞı (GDA, İstanbul) ................. 77
GÜÇ KOŞULLARDAKİ BİREYLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ (GÜÇKO) ... 78
GÜLBAHAR HATUN EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE
DAYANıŞMA DERNEĞİ.................. 79
GÜNDEM ÇOCUK- ÇOCUK HAKLARıNı TANıTMA, YAYĞıNLAŞTıRMA,
UYGULAMA VE UYGULAMALARI İZLEME DERNEĞİ............... 80
GÜVEN EĞİTİM ve SAĞLıKVAKFı ................. 82
HAK TEMELLİ POLİTİKALAR İÇİN HÜMANİST GRUP DERNEĞİ 83
HALK sAğLığı UZMANLAR) DERNEĞİ ................. 34
HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ (HYD) .................. 86
İNSAN HAK ve HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDıM VAKFı (İHH) .... 87
İNSAN HAKLARı DERNEĞİ (İHD) .............. 88
İNSAN HAKLARı DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ (İHD)............... 89
İNSAN HAKLARı DERNEĞİ BİNGÖL ŞUBESİ (İHD) .........90
İNSAN HAKLARı GÜNDEMİ DERNEĞİ (İHGD) ..........91
İNSAN HAKLARı ORTAK PLATFORMU (İHOP).............. 92
İNSAN HAKLARı VE MAzLUMLAR İÇİN DAYANıŞMA DERNEĞİ (MAzLUMDER) ................ 93
İNSAN HAKLARı VE MAzLUMLAR İÇİN DAYANıŞMA DERNEĞİ
DİYARBAKıR ŞUBESİ (MAZLUMDER) ................. 94
İSTANBUL ĞENÇLİK PLATFORMU DERNEĞİ .............95
KADıN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞız PLATFORMU ........96
KADıN DAYANıŞMA VAKFı ................. 97
KADıNLARLA DAYANıŞMA VAKFı (KADAV) ..................... 99
KALKıNMA ATÖLYESİ KOOPERATİFİ (KAT) ............ 100
KAMER KADIN DANIŞMA DAYANIŞMA EĞİTİM VE ÜRETİM VAKFI .. 101
KAOS GEY VE LEZBİYEN KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ (Kaos GL Derneği) .........103
MAVİ HALİÇ GENÇLİKVE SPOR KULÜBÜ (DERNEĞİ) .......... 105
MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI .......... 106
MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞİ (MÇD) ............ 107
MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (Mülteci-Der) ..........108
ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN GENÇLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (Öz-Ge-Der) ........... 110
ÖZÜRLÜLER VAKFI.................... 112
RISK ALTINDAKI ÇOCUK,ÇOCUK GENÇ VE AILELERI KORUMA DESTEKLEME GÖNÜLLÜLERı DERNEĞı (ÇQVAK) ...... 113
RUH SAĞLIĞINDA İNSAN HAKLARI GİRİŞİMİ (RUSİHAK).. 114
SAMANDAĞ KADIN DANIŞMA MERKEZİ ...... 115
SARMAŞIK-YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR DERNEĞİ .... 118
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBE ... 119
SOSYAL KÜLTÜREL YAŞAMI GELİŞTİRME DERNEĞİ (SKYGD) ..120
SU REYYA AGAOGLU ÇOCUK DOSTLARI DERNEGI ...121
TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ (TTM) ......122
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG) .... ...124
TOPLUMSAL DUYARLILIKVE ŞİDDET KARŞITLARI DERNEĞİ ... 126
TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) ..... 127
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TPD) ...........129
TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ (TÜRK DR-DER) .....130
TÜRKİYE CAN ÇOCUKLAR EĞİTİM KORUMA VE YAŞAM VAKFI (CANEV) ......131
TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜKVAKFI (TCYOV) .... 132
TÜRKİYE ÇOCUK ve GENÇ PSİKİYATRİSİ DERNEĞİ ...... 133
TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI (TÜREV) ......... 134
TÜRKİYE GENÇLİK FEDERASYONU ..............135
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV) ....... 137
TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI (Koruncuk) .. 138
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ-TPD ......... 139
TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ (TSD) ...........140
TÜRKİYE SOKAK ÇOCUKLARı vAKı=ı (T.S.Ç.v.) ...141
TÜvANA OKUMA İSTEKLİ ÇOCUKvAKı=ı (TOÇEV)...... 142
UÇAN BALON ÇOCUK vE ĞENÇLİK DERNEĞİ ......... 143
UÇAN SÜPÜRGE KADıN İLETİŞİM ve ARAŞTıRMA DERNEĞİ (Uçan Süpürge)............. 144
ULUSLARARASı AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ ................ 145
ULUSLARARASı ÇOCUK MERKEzİ (ıCC) ............... 146
UMUT ÇOCUKLARı DERNEĞİ (UÇD) ................. 148
UMUT VAKF..................... 149
YENİDEN SAĞLıKvE EĞİTİM DERNEĞİ ...............150
YOzĞAT YETİŞTİRME YURDUNDAN AYRıLANLAR YARDıMLAŞMA - DAYANıŞMA - KORUMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ (YOZGAT YU RT-AY DERNEĞİ) ....................152
YÜKSEKÖĞRENİMDE REHBERLİĞİ TANıTMA VE REHBER YETİŞTİRME
VAKFI (YÖRET) .....................154
ZIHINSEL ÖZÜRLÜLER FEDERASYONU ............ 156

B. MESLEK KURULUŞLARı ......................157
ADANA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ......157
EĞİTİM ve BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASı (EĞİTİM SEN)..... 158
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (Eğitim- Bir- Sen).... 159
HAK İŞÇİ SENDİKALARı KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) .......... 160
İSTANBULTABİP ODASı (İTO) ..............161
SAKARYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ............162
RİzE BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU ..............163
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB) .................... 164
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ - ÇOCUK HAKLARl KURULU (TTB-ÇHK) ...... 165
TÜRKİYE EĞİTİM ÖĞRETİM ve BİLİM HİZMETLERİ KOLU KAMU ÇALıŞANLARı SENDİKASı (Türk Eğitim-Sen) ......... 165
TÜRKİYE DEvRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARı KONFEDERASYONU (DİSK) 167
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARı KONFEDERASYONU (TİSK) 168

C. ÜNİVERSİTE MERKEZLERİ .......................169
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KADıN-ÇOCUK SAĞLıĞı VE AİLE PLANLAMASI ve UYGULAMA MERKEzİ(BÜKÇAM) ................169
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA
MERKEZİ (BUBEUAM) .............171
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA ARAŞTIRMA ve UYGULAMA
MERKEZİ (GÜÇOK) ....................173
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÇALIŞMALARI BİRİMİ (ÇOÇA) ................174
İSTANBUL KULTUR ÜNİVERSİTESİ -CEZA HUKUKU UYGULAMA
ARAŞTIRMA MERKEZİ ŞİDDETİ ARAŞTIRMA ÖNLEME BİRİMİ (CEHAMER) .......... 176
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA MERKEZİ (KU-SPM) ... 177
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOKAKTA YAŞAYAN ve ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (SOYAÇ) .. 178
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA UYGULAMA ve ARAŞTIRMA
MERKEZİ (MAÇOK) ............ 180
MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KORUMA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ........................... 182
SABANCI ÜNİVERSİTESİ EGİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG)... 183
İLLERE GÖRE KURULUŞ LİSTESİ ................. 184/187