KAMU-İŞ

Book : KAMU-İŞ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 13-3

Published Date : Mayıs 2014

Publisher : Başbakanlık Basımevi

Document Type : Periodical

Book No : 7642

INDEX

İ ç İ N D E K İ L E R
Osman Güven ÇANKAYA
Rödövans Alt Işverenlik Sözleşmesi midir?......1
Resul ASLANKÖYLÜ
Sosyal Sigortalar Kurumunca Yapılan Fazla Ya da Yersiz Odemelerin Geri Alınması .....23
Yrd.Doç.Dr. Sevgi Işık EROL
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Sosyal
Güvenlik Ahlâkı ......... 37
Mehmet Zülfı CAMKURT
Yaşlılık ve Yaşlıların Sosyal Güvenliği Kapsamında 65 Yaş Aylığı Bağlanması Işlemleri .............. 71
Cem BALOĞLU
Işverenlerin Iş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu .. 107
Yrd.Doç.Dr. Cüneyt KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR
Doç.Dr. Burcu OZCAN
Petrol Fiyatlarının Borsa Istanbul Sanayi Fiyat Endeksi Uzerindeki Etkisi......................125