KAMU-İŞ

Book : KAMU-İŞ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 13-2

Published Date : Kasım 2013

Publisher : Başbakanlık Basımevi

Document Type : Periodical

Book No : 7641

INDEX

İ N D E K İ L E R
Av. Dr. Sami Narter
İş sözleşmesinin feshı halinde boşta geçen süre için ödenecek miktar ücret midir, tazminat mdır?....1

Doç. Dr. Afşin Şahin
Para talebinin Tar modeli ile tahmini: Türkiye üzerine bir uygulama.........................35

Dr. M. Levent Yılmaz
Küresel finansal krizin altın spot ve future piyasalara etkisi üzerine bir uygulama: Türkiye Örneği

Cem Baloğlu
İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri ve aykırılık hallerinde uyuglanacak yaptırımlar........99

Pelin Aydemir
Yrd. Doç. Dr. Evrim Erdoğan
İş görenlerin ücret tatmini, iş tatmini ve performans algısı......127

Dr. Özgür Topkaya
Ekonomik İŞbirliği ve kalkınma örgütü üyesi ülkelerinde sosyo ekonomik boyutuyla göreli yoksulluk ve çocuk yoksulluğu: İngiltere ve Türkiye Karşılaştırmalı örneği