MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜNDEN ETKİLENEN 6-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL ARAŞTIRMA

Book : MEVSİMLİK TARIM GÖÇÜNDEN ETKİLENEN 6-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL ARAŞTIRMA

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 2012

Publisher : Kalkınma Atölyesi

Document Type : Book

Book No : 7637

INDEX

İÇİNDEKİLER
Araştırmanın Amacı.............................11
Hedef Grup ve Temel Sorular......................13
Araştırma Yöntemi.............................13
Ordu İli Fındık Hasadı Alan Çalışması .......... 15
Yozgat İli Şeker Pancarı Hasadı Alan ...........16
Şanlıurfa İli Pamuk Hasadı Alan Çalışması .... 17
Adana-Mersin İllerinde Örtü Altı Alçak Tünel Sebze Yetiştiriciliği Alan Çalışması ................18
Araştırma Ekibi..................................18
Araştırmanın Sınırlılıkları....................19
Kavramsal Çerçeve: Mevsimlik Tarım Göçünde Çocuk Yoksulluğu..................................... 20
Hukuksal ve Kurumsal Müdaheleler................25
Bulgular: Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların
Durumu...............................29
Demografik Profil...................29
Çocukların İllere ve Cinsiyete Göre dağılımı.....29
Yaş Dağılımı....................................30
Medenidurum.........................30
Hanehalkı Büyüklüğü ve Kardeş sayısı............30
Ortalama Kardeş Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı..31
Nüfusa Kayıt..............32
Sürekli Yaşanan İl...............32
Ana dil.........................................32
Engellilik durumu...............................34
Mevsimlik Tarım Göçünde Konaklama, Barınma, Altyapı ve Hijyen Koşulları........35
Barınma Mekanının Yapısal Özelliği ve Barınma Mekanındaki Oda ve Kişi Sayısı..............35
Konaklama ve Barınma koşulları..........................37
Banyo Koşulları...................................38
Çadırda Yaşamanın zorluğu................................38
Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların Sağlık profili.....39
Sık Yakalanan hastalıklar...........................39
Aşı..............................................39
Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların Çalışma Durumu....40
Yapılan İşler .......................40
Günlük/Haftalık/Aylık Çalışma süreleri...............41
Mevsimlik Tarım Göçündeki Çocukların Eğitim durumu.....42
Okula kayıt...........................42
Okul Devamsızlığı ........................43
Okula Yönelik Olumlu ve Olumsuz ................44
Okulda Başarı..............................46
Okul Dışında Derslere destek.....................47
Okulda Dersdışı Faaliyetler ........................48
Okul-Aile İş birliği.............................48
Boş Zaman değerlendirme...........................48
Gelecek beklentisi................................48
Sonuç yerine.....................................51
Kaynakça..........................................54
Ek 1: Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklara (6-14 Yaş Grubu) Yönelik
Müdahaleler Programı Alan Araştırması: Çocuk
Ek 2: Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklara (6-14 Yaş Grubu) Yönelik
Müdahaleler Programı Alan Araştırması: Hanehalkı/Aile 72
Ek 3: Nitel Araştırma: Ordu, Yozgat, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Ankara'da
Görüşme Yapılan Kişi ve Kuruluşlar
Ek 4: Nitel Araştırma: Kurumsal Görüşme
Ek 5: Mevsimlik Gezici Tarım işçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının iyileştirilmesi