MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Book : MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : Eylül 2013

Publisher : Kalkınma Atölyesi

Document Type : Report

Book No : 7633

INDEX

1. GİRİŞ ......................................3
2. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ...................3
2.1. İlgili Mevzuat, Mevcut Durum ve Eğitim Programları.3
2.1.1. Mevzuat ve Kamunun Yükümlülükleri ..3
2.1.2. Mevcut Durum ve İl Düzeyindeki Çalışmalar... 6
2.1.3. Mevcut Eğitim Programları ..............8
2.2. Eğitim İhtiyaç Analizi Saha Çalışması .......9
2.2.2. Görüşmenin Genel Kapsamı ........9
2.2.3. Görüşmelerden Elde Edilen Bilgiler ...10
2.2.4. Yapılan Görüşmelere Dair Genel Değerlendirme..13
2.2.5. Görüşülen Tarafların Eğitim İhtiyacına Dair Genel Değerlendirme...... 14
2.3. Eğitim Programına Dair Öneriler ......15
2.3.1.Kamu Çalışanları, Muhtarlar, Bahçe Sahipleri ve Tarım Aracılarının Eğitimlerine Yönelik Oneriler .....15
2.3.2. Ailelerin Eğitimine Yönelik Öneriler .....17
3. EĞİTİM PROGRAMI ................. 18
3.1. Açılış Oturumu ..............19
3.2. Oturum (1) Türkiye'de ve Dünya'da Mevsimlik Tarım işçiliği ..................20
3.3. Oturum (2) Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuklar İçin Koruyucu Çevre ...........27
3.4. Oturum (3) Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele - Uygulama Örnekleri ..........32
3.5. Oturum (4) Mevsimlik Tarımda Çocuk işçiliğinin Önlenmesine Yönelik Rol ve Sorumluluklar - Yerel Düzeyde Yapılabilecekler ..............35
3.6. Kapanış Oturumu ..............37