Ayrıntılı Bilgi Toplum ve Hekim - Cilt: 28/2

Book : Ayrıntılı Bilgi Toplum ve Hekim - Cilt: 28/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Skin : 28/2

Period : bimonthly

Published Date : Mart 2013

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 7630

INDEX

Hakem Kurulu'ndan............................ 81 - 82
OLAĞANDIŞI DURUM OLARAK"GEZİ DİRENİŞİ"VE SAĞLIK
Dosya editöründen.............................83 - 84
Harun BALCIOĞLU, Eriş BİLALOĞLU, Cavit Işık YAVUZ
Bir Olağandışı Durum Olarak Kitlesel Etkinlik ve Eylemlerde Sağlık Hizmetleri -ve "Sokak"Sağlıkçıları ....85 - 99
Kevser VATANSEVER
Olağandışı Durumlarda Hizmet Sunma Yükümlülüğü.... 100 - 104
Murat CİVANER
Psikososyal Açıdan Gezi Direnişi ve Toplum Ruh Sağlığına Etkileri......................... 105 - 115
Cem KAPTANOĞLU, Altan EŞSİZOĞLU
Göz Yaşartan Gazların Solunum Sağlığı Üstüne Etkileri .........116 - 118
Peri ARBAK
TTB Kimyasal Gösteri Kontrol Silahlarıyla Temas Edenlerin
Sağlık Sorunlarını Değerlendirme Raporu .......119 - 126
"Gezi Sürecinde"Olağandışı Sağlık Hizmeti Sunumu: İstanbul ve Ankara Pratiği ............. 127- 140
Ali ÖZYURT, Ali ÇERKEZOĞLU, Erdoğan MAZMANOĞLU, Mustafa SÜLKÜ,Savaş ÇÖMLEK, Selçuk ATALAY, Hande ARPAT, Eren YAŞA
Toplumsal Gösterilerde Kullanılan Kimyasallarla İlgili
TTB Yazışmaları ve Yanıtları................. 141 - 144
Gezi Direnişinde Tabip Odalarının Sağlık Hizmeti Sunumu ile İlgili Sağlık Bakanlığı Yazıları ............ 145 - 146
SAĞLIK POLiTiKALARI
Aile Planlaması Hizmeti Sunan Bir Birim Örneğinde Aile Planlaması ve Sağlıkta ...................... 147 - 152 .
Deniz EREN, Nazlı ATAK, Ferda ÖZYURDA, Kenan s. KÖSE
Herşeye Fiyat Biçen, Ama Değerini Bilmeyen Bir Sistemi Protesto etmek ...................... 153 - 160
Feride AKSU TANIK, Murat CİVANER