ÇOCUK VE SOSYAL GÜVENLİK

Book : ÇOCUK VE SOSYAL GÜVENLİK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-4844-12-8

Published Date : Mayıs 2014

Publisher : Sosyal Güvenlik Kurumu SGK

Document Type : Periodical

Book No : 7618

INDEX

IÇINDEKILER
ONSOZ-.................................................3
TABLO ................................................ 8
GRAFİK LİSTESİ ........................................10
GİRİŞ ................................................15

BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUKLAR VE HAKLARI
1. ÇOCUKLAR VE HAKLARI ..........................18
1.1. GENEL ..................................... 18
1.2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ... 19
1.3. TÜRK ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ .................. 20
1.4. ÇOCUKLARIN DÜNYA GENELİNDEKİ................. 22
1.5. TÜRKİYEDE YAŞAYAN ...............................23
1.5.1. ÇOCUKLARA İLİŞKİN BAZI DEMOGRAFİK GÖSTERGELER......................................... 24
1.5.2. ULUSLARARASI GÖSTERGELERE GÖRE TÜRKİYEDE ÇOCUKLAR.. 28
1.5.3. ÇOCUKLARA İLİŞKİN ULUSAL .....................30

İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ÇOCUKLAR
2. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE ........................44
2.1. 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA.....................44
2.2. ÇOCUKLARA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK İSTATİSTİKLERİ..48
2.2.1. AKTİF ÇOCUK SİGORTALILARA İLİŞKİN .......... 49
2.2.2. PASİF ÇOCUK SİGORTALILARA İLİŞKİN ........... 69
2.3. ÇOCUK YOKSULLUGU VE ÇOCUK İŞÇİLİGİ ............ 78
2.4. ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI VE MEVCUT DURUM ANALİZİ..... 80

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
3. SONUÇ VE GENEL ............................... 88
3.1. ÇOCUKLAR İÇİN DAHA FAZLA SOSYAL ............ 88
3.2.SONUÇ........................................ 95