ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORUNLARI VE MEVZUATDAKİ YENİ GELİŞMELER

Book : ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORUNLARI VE MEVZUATDAKİ YENİ GELİŞMELER

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-60370-3-0

Published Date : Nisan 2012

Publisher : Gurup Matbaacılık

Document Type : Report

Book No : 7613

INDEX

İÇİNDEKİLER
Sunuş...................................................V
Açılış Konuşmaları......................................1
İş Müfettişleri Derneği I. Çalışma Yaşamına Katkı Ödülleri. 7
I. Çalışma Yaşamına Katkı Ödül Töreni ................ 10
BİRİNCİ GÜN
BİRİNCİ OTURUM
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasa Tasarısı...................23
İKİNCİ OTURUM
Türk Borçlar Kanunu Ve Tülk Ticaret Kanununun İş Sözleşmesine İlişkin düzenlemeleri...................................52
İKİNCİ GÜN
ÜÇÜNCÜ OTURUM
İşyerlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği .................133
DÖRDÜNCÜ OTURUM
Bireysel İş Uzmanlıklarının Alternatif Çözüm Yolları ....166