Etimesğut Sağlık Bölgesi'nin 1970-1972 Yılları Faaliyet Raporu (2.Rapor)

Book : Etimesğut Sağlık Bölgesi'nin 1970-1972 Yılları Faaliyet Raporu (2.Rapor)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1973

Publisher : H. Ü. Toplum Hekimliği Bölümü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7610

INDEX

Önsöz

Toplum Hekimliği Enstitüsü Mensupları

Etimesgut Bölge Personeli

Toplum Hekimliği Enstitüsü Görev Dağılımı

1.Tarihçe

2.Genel Bilgiler

a.Coğrafya
b.Nüfus
c.Eğitim
d.Ekonomik Durum
e.Çevre Şartları
f.Beslenme Durumu
g.Sağlık Örgütlenmesi

3.Demografik Bilgiler

4. Epidemiyolojik Bilgiler

a.Ölüm Sebepleri
b.Bulaşıcı Hastalıklar
c.Morbidite îstastistikleri

5.Sağlık Hizmetleri

a.Ana-Çocuk Sağlığı, Doğum ve Aile Planlaması
b.Doğum Hizmeti
c.Nüfus Planlaması
d.Sağlık Eğitimi
e.Aşı Faaliyetleri
f.Hasta Bakımı
g.Laboratuvar Hizmetleri
h.Diş hekimliği Hizmetleri
i.Röntgen Servisi
j.Öğrenci Eğitimi

6.Yatırım ve Harcamalar