Etimesğut Sağlık Bölgesi 1973-1975 Yılları Çalışma Raporu

Book : Etimesğut Sağlık Bölgesi 1973-1975 Yılları Çalışma Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1977

Publisher : H. Ü. Toplum Hekimliği Bölümü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7609

INDEX

İÇİNDEKİLER

Tablolar Listesi

Şekil Listesi

Önsöz

Toplum Hekimliği Personeli

Etimesgut Bölgesi Personeli

Toplum Hekimliği Enstitüsü Görev Dağılımı

1. Tarihçe

2. Genel Bilgiler

a. Coğrafya
b. Nüfus
c. Eğitim
d. Ekonomik ve Sosyal Durum
e. Çevre Koşulları
f. Beslenme Durumu
g. Sağlık Örgütlenmesi

3. Demografik Bilgiler

4. Epidemiyolojik Bilgiler

a. Ölüm Nedenleri
b.Bulaşıcı Hastalıklar
c.Morbidite İstatistikleri

5.Sağlık Hizmetleri

a.Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması
b.Doğum Hizmeti
c.Aile Planlaması
d.Aşılamalar
e.Hasta Bakımı
f.Laboratuvar Hizmetleri
g.Diş Hekimliği Hizmetleri
h.Röntgen Servisi
i.Öğrenci Eğitimi

6.Yatırım ve Harcamalar

Ek