Etimesğut Sağlık Bölgesi 1967, 1968 ve 1969 Yılları Faaliyet Raporu

Book : Etimesğut Sağlık Bölgesi 1967, 1968 ve 1969 Yılları Faaliyet Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1970

Publisher : H. Ü. Toplum Hekimliği Bölümü

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7608

INDEX

Önsöz

Toplum Hekimliği Enstitüsü Mensupları

Etimesgut Bölge Personeli

1. Tarihçe

2. Genel Bilgiler

a. Coğrafya
b. Nüfus
c. Eğitim
d. Ekonomik Durum
e. Çevre Sağlığı Şartları
f. Beslenme Durumu
g. Sağlık Örgütlenmesi

3. Demografik Bilgiler

4. Epidemiyolojik Bilgiler

a. Ölüm Sebepleri
b. Bulaşıcı Hastalıklar
c. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

5. Sağlık Hizmetleri

a. Ana-Çocuk Sağlığı, Doğum, ve Aile Planlaması
b. Okul Sağlığı
c. Hasta Bakımı
d. Diş Hekimliği Hizmetleri
e. Laboratuvar Hizmetleri
f. Röntgen Hizmetleri

6. Sağlık Eğitimi

7. Eğitim Faaliyetleri

8. Yatırım ve Harcamalar