100 Soruda Türkiye'de Gerici Akımlar

Book : 100 Soruda Türkiye'de Gerici Akımlar

Author : * Çetin Özek

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Kasım 1968

Publisher : Gerçek Yayınevi

Translator : --

Document Type : Booklet

Book No : 7594

INDEX

I.GİRİŞ
(Gericilik kavramı-Dinci gericilik-Burjuva gericiliği-Gericilik türleri arasındaki ilişki)

II.OSMANLI TOPLUMUNDA GERİCİ AKIMLARIN NİTELİKLERİ, AMAÇLARI, NEDENLERİ
(Osmanlılarda ıslahat hareketleri-İslamcı tepki-Tepkinin nedenleri-İslamcı rönesans-Meşrutiyetin düşünce akımları içinde islamcılığın yeri)

III.YENİ TÜRKİYE'YE DOĞRU HUKUKİ YAPI VE İSLAMCI TEPKİ
(Ulusal eğemenliğe doğru-Saltanatın kaldırılması-Hilafetin ilgası-Cumhuriyetin ilanı-1924 Anayasa sistemi ve değişiklikler-Hukuki değişimlere tepki-Terekkiperver fırka)

IV.TÜRK DEVRİMLERİNİN TEMEL GÖRÜŞLERİ
(Türk Devriminin antiemperyalist amaçları-Uygarlaşma-Halkçılık, ulusçuluk, devrimcilik, layiklik-Türk Devriminin sınıfsal yönü-İdeolojide özgürlük-Türk devriminin saptırılması)

V.TÜRK DEVRİMİNE KARŞI İSLAMCI TEPKİ
(Gerici tepkinin ana nitelikleri-Fiili olaylar İslamcı tezler-Nurculuk-Siyasi değişimlerin etkileri-DP olayı-Antikapitalist amaçtan emperyalizmin kucağına)

VI.27 MAYIS VE SONRASI
(Yeni Anayasa düzeni-Süleymancılık-Sosyal adeletçi islamcı görüş-Burjuva gericiliği ile dinci gericilik elele-Ulusal bağımsızlık hareketine karşı islamcı tepki-Varılabilecek sonuçlar)