Sosyal Güvenlik Dünyası Sayı:84

Book : Sosyal Güvenlik Dünyası Sayı:84

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 2013

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Translator : --

Document Type : Periodical

Book No : 7576

INDEX

.Doç.Dr.Aydın BAŞBUĞ
5510 Sayılı Kanunda Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Sigortası Kapsamında Prim Teşvik İndirimi

.Harun ORDU
Kayıtlarını SGK'ya İbraz Etmeyen Sağlık Hizmeti Sunucularına Kanuna Göre Mi Yoksa Sözleşmeye Göre Mi Para Cezası Uygulanmalı?

.Vakkas DEMİR
Yeni Tarım Tevkifat Tebliği Prim Tevkifatına Göre Geriye Dönük Kayıt Tescil İmkanını Kaldırdı

.Mahmut KOTAN-Yaşar ESEN
5510 Sayılı Kanunun 17.Maddesinin Uygulaması ve Bir Öneri

.Mehmet ÇETİN
Yurt Dışında Üstlenilen İlşlerle İlgili Ülkemizede Tutulması Gereken Kayıt ve Belgeler İle Türkçe Kayıt Tutma Zorunluluğu

.Mustafa BAŞTAŞ-Zeynel Abidin ÇANAK
Anonim Şirketlerde Ortak Olmadan Yönetim Kuruluna Seçilenlerin Sosyal Güvenlik Durumları

.Ekrem TAŞBAŞI
Limited Şirketlerde Ortakların Prim Borçlarından Sorumluluğu

.Ali Osman GÜNDOĞDU
Asgari İşçilik İncelemelerinde IPC'lerin Yanlış Uygulanması

.Yasin KULAKSIZ
Sözleşmeli Personele Yapılan Ek Ödemeleden Prim Kesintisi Yapılırmı?

.Mikail KILINÇ
Sürekli Bakıma Muhtaç Derecede Malul Çocuğu Bulunan, Evde El Sanatlarıyla Uğraşan Ya Da Çalışmayan Kadınlara Sağlanan Farklı Sigortalılık Şartları

.Fikret ÇALKINSIN
İsteğe Bağlı Sigortalılığın Kapsamı ve 5510 Sayılı Kanunun Yürürlük Tarihinden Önceki Uygulamaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

.Erdem GERGİN
Hizmet Akdini Benzer Akitleden Ayıran Unsurlar ve Hizmet Akdinin Sigortalılık Açısından Önemi

.Atıf ÖZGEN
Türkiye'de Emeklilik Sistemi

.Yrd.Doç.Dr.Ali İhsan ÖZEROĞLU
Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş

.Oguz MÜLAYİM
İş Kanunu'na Göre İşverenlerin İşçi Özlük Dosyası Düzenleme Zorunluluğu ve Müeyyideler

.Hurşit KAYA
6331 Sayılı Yasa Kapsamında İş Yerlerinde Yapılacak Risk Değerlendirmesi

.Hamit TİRYAKİ
Yatgıtay Kararlarına Göre Asıl İşin Alt İşverenliğe Devrinde Şart Olarak Aranan "İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren İşler" Kavramı

.Şerafettin GÜLER
İş Sözleşmesinin Devri

.Murat SAYGI
2013 Yılı Sut'un Getirdikleri

.Oğuzhan DEMİRHAN
Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulaması

.Ersin UMDU
Sorun Cevaplayalım

.Pratik Bilgiler