Avrupa İşgücü Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar:Avrupa Sosyal Ortaklarının Müşterek Analizi

Book : Avrupa İşgücü Piyasalarının Karşı Karşıya Bulunduğu Temel Zorluklar:Avrupa Sosyal Ortaklarının Müşterek Analizi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-6728-42-0

Published Date : Mart 2008

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Translator : --

Document Type : Book

Book No : 7559

INDEX

SUNUŞ

ÖNSÖZ

I.GİRİŞ

II.ANALİZ

1.Büyüme

2.İstihdam, İşsizlik ve Verimlilik

3.Demografi

4.İş Yaratma

5.Sözleşme Düzenlemeleri

6.Aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP)

7.Eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenme

a.Eğitim

b.Yaşamboyu öğrenme

8.Sosyal Uyum

9.Hareketlilik

a.AB içerisinde coğrafi hareketlilik

b.AB içerisinde işgücü hareketliliği

10.İş kalitesinin diğer unsurları

III.ZORLUKLAR

a.Aktif işgücü piyasası politikaları

a)Aktif işgücü piyasası politikaları ve eğitim-öğretim

b)Sağlam makroekonomik politikalar ve uygun iş ortamı

b.Sosyal koruma ve uyum

a)Vergi ve sosyal güvenlik sistemleri

b)Destekleyici kamu hizmetleri ortamı

c)Sosyal uyum

c.Çalışma mevzuatı ve endüstri ilişkiler

a)Hareketlilik

b)Kayıtdışı çalışma

c)Sosval diyalog

d)İş hukuku ve sözleşme düzenlemeleri

d.Güvenceli esneklik

IV.SOSYAL ORTAKLARIN ÖNERİLERİ

a.Aktif işgücü piyasası politikaları ve ekonomi politikaları

a)Aktif işgücü piyasası politikaları

b)Eğitim-Öğretim

c)Sosyal ortakların faaliyetleri

d)Talep yönetimi politikaları da dahil olmak üzere makroekonomik politikalar

e)Uygun iş ortamı

b.Sosyal koruma, Uyum ve İçerme

a)Vergi ve sosyal yardım sistemleri

b)Destekleyici kamu hizmetleri

c)Sosyal uyum ve sosyal içerme

c.Çalışma mevzuatı ve Endüstri ilişkileri

a)Hareketlilik

b)Kayıtdışı istihtam

c)Sosyal Diyalog

d)İş Hukuku ve Sözleşme Düzenlemeleri

d.Güvenceli Esneklik

a)Güvenceli Esnekliğe İlişkin Öneriler

TABLO DİZİNİ

ŞEKİL DİZİNİ