TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000

Book : TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Soruşturma ve Kovuşturma İstanbul Raporu 2000

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2000

Publisher : Türkiye Büyük Millet Meclisi

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7538

INDEX

I.RAPORUN HAZIRLANIŞI

A.AMAÇ
B.YÖNTEM

II.İSTANBUL POLİS KARAKOLLARINDA YAPILAN İNCELEMELER

A.KADIKÖY YELDEĞİRMENİ POLİS KARAKOLU

1.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI
1.1.Birirnci Ziyaret sırasında Alt Komisyon Heyetimizin Gözlem ve Saptamaları
1.2.İkinci Ziyaret sırasında Alt Komisyon Heyetimizin Gözlem ve Saptamaları
1.3.Karakolun Şematik Görünümü

2.KARAKOL YETKİLİLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI

3.SONUÇ

4.TUTKLULULARIN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTIKLARI OLAYLAR

5.HEYETİMİZİN KARAKOL İNCELEMESİNE AİT TBMM TUTANAKLARI

B.GZAİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY ŞEHİT TEVFİK ASLAN POLİS KARAKOLU

1.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI

1.1.Alt Kat İle İgili Gözlem ve Saptamalar
1.1.1. Alt Katın Şematik Görünümü
1.2. Üst Kat İle İlgili Gözlem ve Saptamalar
1.2.1.Üst Katın Şematik görünümü

2.SORGU İÇİN KULLANILAN ASKI ALETİ İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEM

3.GAZİOSMANPAŞA GAZİ POLİS KARAKOLUNA AİT GÖZLEM VE SAPTAMALAR

4.KARAKOL YETKİLİLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI

5.ELE GEÇEN SUÇ ALETİ SONRASI YAPILAN İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMALAR

5.1.İdari Soruşturma
5.2.Adli Soruşturma

6.SONUÇ

7.TUTUKLULARIN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTIKLARI OLAYLAR

8.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ İNCELEMESİNE AİT TBMM TUTANAKLARI

C.ÜSKÜDAR ÇİNİLİ POLİS KARAKOLU

1.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI
1.1.Küçükleri Koruma Şube Müdürlüğü

2.KARAKOL YETKİLİLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI

3.SONUÇ

4.TUTKLULARIN HEYETİMŞZE KARAKOL HAKKINDA ANLATIKLARI OLAYLAR

5.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ İNCELEMESİNE AİT TBMM TUTANAKLARI

D.ÜMRANİYE DUDULLU POLİS KARAKOLU

1.HEYETİMİZN KARAKOLDAKİ GÖZLEM VE SAPTAMALARI

2.KARAKOL YETKİLİLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI

3.SONUÇ

4.TUTKLULARIN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATIKLARI OLAYLAR

5.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ İNCELEMESİNE AİT TBMM TUTANAKLARI

E.MALTEPE ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ (GÜLSUYU) POLİS KARAKOLU

1.HEYETİMİZİN KARAKOLDAKİ SOMUT GÖZLEM VE SAPTAMALARI

2.KARAKOL YETKİLİLERİNİN GÖRÜLENLERE İLİŞKİN YORUMLARI

3.SONUÇ

4.TUTKLARIN HEYETİMİZE KARAKOL HAKKINDA ANLATTIKLARI OLAYLAR

5.HEYETİMİZN KARAKOLDAKİ İNCELEMESİNE AİT TBMM TUTANAKLARI

III.DİĞER BAZI KARAKOLLAR HAKKINDAKİ İDDİALAR

IV.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

V.EKLER

EK 1 a-b-c: 1998 Çalışmalarının planlanması için yetki verilmesi

EK 2 a-b : 1998 Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde alan çalışması yapmak üzere yetki verilmesi

EK 3 a-b : 2000 Çalışmalaırının planlanması için yetki verilmesi

EK 4 a-b-c: 2000 Bakırköy Kadın ve Çocuk tutukevi'nde alan çalışması yapmak üzere yetki verilmesi

EK 5 a-b-c: Ele geçen suç aleti sonrası başlatılan idari ve adli soruşturma belgeleri

EK 6 : İstanbul'daki diğer bazı karakollara ilişkin tutanaklarda yer alan işkence ve kötü muamele iddiaları

EK 7 : İnceleme ve rapor hazırlık sürecinde basın