Soruşturma, Kovuşturma , Yargılama Ceza ve İnfazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000

Book : Soruşturma, Kovuşturma , Yargılama Ceza ve İnfazı Erzurum Raporu 1998 ve 2000

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2000

Publisher : Türkiye Büyük Millet Meclisi

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7537

INDEX

I.RAPORUN HAZIRLANIŞI

A.AMAÇ

B.YÖNTEM

II.CEZAEVLERİNDEKİ İNCELEMELER

A.CEZAEVİ İLGİLİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

1.ÖZEL TİP KAPALI CEZAEVİNDE

2.E TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE

B.KOĞUŞLARDA YAPILAN GÖRÜŞMELER

1.ADLİ KOĞUŞLARDAKİ MAHKUMLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

2.TERÖR KOĞUŞLARINDA KALANLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

C.HEYETİMİZİN CEZAEVİ KOŞULLARINA İLİŞKİN TESPİTLER

1.FİZİKSEL KOŞULAR

2.SAĞLIK SORUNLAR

3.EĞİTİM-KÜLTÜR SORUNLAR

4.CEZAEVİNDEKİ MUAMELE SORUNLARI

III.GÜVENLİK BİRİMLERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

A.EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İNCELEMELER

1.İLGİLİLERİN VERDİKLERİ BİLGİLER

2.GÖZALTINA ALMA VE SORGU MEKANLARI
2.3.Gölbaşı Polis Karakolu

B.JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDA YAPILAN GÖRÜŞMELER

IV.ADLİYEDE YAPILAN İNCELEMELER

A.BAŞSAVCILIK 1998

B.BAŞSAVCILIK 2000

D.TUTUKLULUK SÜRESİ

V.ADLİ TIP ve MAHKUM SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İNCELEMELER

A.NUMUNE HASTANESİNDEKİ İNCELEMELER

1.1998 YILINDA
2.2000 YILINDA

B.BÖLGE KRİMİNAL LABORATUARINDAKİ İNCELEMELER

1.1998 YILINDA
2.2000 YILINDA

VI.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

A.SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

B.YARGILAMA

C.ORGANİZE SUÇLAR VE GİZLİ GÖREVLİ KULLANMA

D.CEZA VE İNFAZI

VII.EKLER

Ek 1. 10 Şubat 1998 Tarihli Komisyon Karaı

Ek 2. 22 Nisan 1998 Tarihli Divan Kararı

Ek 3. 04 Mayıs 1998 Tarihli Başkanlık Oluru

Ek 4. 22 Şubat 2000 Tarihli Komisyon Kararı

Ek 5. 29 Mart 2000 Tarihli Başkanlık Oluru

Ek 6. 1998 Yılı Erzurum Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Sistemlerine İlişkin Alt Komisyon Heyetinin Çalışması ile İlgili TBMM Tutanakları

Ek 7. 1998 Yılı Erzurum Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama, Ceza ve İnfazı Sistemlerine İlişkin Alt Komisyon Heyetinin Çalışması ile İlgili TBMM Tutanakları

Ek 8. 2000 Yılı Alt Komisyon Heyetinin Alt Komisyon Raporu Sunum Yazısı

Ek 9. Komisyon Raporunun Basım Onayı