Soruşturma, Kovuşturma , Yargılama Ceza ve İnfazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000

Book : Soruşturma, Kovuşturma , Yargılama Ceza ve İnfazı Şanlıurfa Raporu 1998 ve 2000

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2000

Publisher : Türkiye Büyük Millet Meclisi

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7536

INDEX

I.RAPORUN HAZIRLANIŞI

A.AMAÇ

B.YÖNTEM

II.CEZAEVLERİNDEKİ İNCELEMELER

A.CEZAEVİ İLGİLİLERİ İLE GÖRÜŞME

B.MAHKUM VE TUTUKLULARLA GÖRÜŞME

1.Adli ve Tarafsız Koguşlardaki Mahkum ve tutuklularla Görüşme

2.Terör tutuklu ve Hükümlüleriyle görüşme

C.HEYETİMİZİN CEZAEVİ KOŞULLARINA İLİŞKİN GÖZLEM VE SAPTAMALARI

1.Fiziksel Koşullar

2.Sağlık sorunları

3.Eğitim-Kültür Sorunları

4.Tutukluluk Süreleri

III.EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE KARAKOLLARDAKİ İNCELEMELER

A.YENİŞEHİR KARAKOLUNDA

B.SARAYÖNÜ KARAKOLUNDA

C.ASAYİŞ EKİPLER AMİRLİĞİ

D.ASAYİŞ MÜDÜRLÜĞÜ SORGU MEKANI

IV.ŞANLIURFA ADLİYESİNDEKİ İNCELEMELER

A.ADLİ TIP

B.İŞKENCE İDDİASI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU

V.İŞKENCE İLE İLGİLİ YARGI SÜRECİ

A.OLAY

B.HUKUKİ TESPİTLER

C.HUKUKİ SÜRECE İLİŞKİN SAPTAMALAR

VI.SONUÇ VR DEĞERLENDİRME

A.SORUŞTURMA KOVUŞTURMA

B.YARGILAMA

C.İŞKENCE SUÇU VE YARGI KARARI

D.CEZA VE İNFAZI

VII.EKLER

Ek 1. 10 Şubat 1998 Tarihli Komisyon Kararı

Ek 2. 23 Mart 1998 Tarihli Başkanlık Divanı Kararı

Ek 3. Şanlıurfa E Tipi Cezaevi Adli ve Terör Suçlu Sayıları

Ek 4. Otopsi Takımı İstek Yazısı

Ek 5. 27.03.1998 Tarihli Adliye Rapor Formu ve Sağlam Kaydı

Ek 6. 03.04.1998 Tarihli İşkencenin Ayrıntılı Olarak Anlatıldığı Savcılık İfadesi

Ek 7. 17.04.1998 Tarihli Adli Rapor Formu ve Darp Kaydı

Ek 8. 22.04.1998 Tarihli Şanlıurfa Devlet Hastanesi Adli Tıp Servisinden Alınan 7 Günlük İş Görmez Raporu

Ek 9. 18.02.1999 Tarihli Duruşmada Verilen Sakat İfade ZAptı

Ek 10. 27.03.1998 Tarihli İfade Verme Tutanağı

Ek 11. 28.03.1998 Tarihli Alt Komisyon Heyetinin Cezaevi 7.Koğuş Ziyaretine ait TBMM Tutanağı

Ek 12. 29.03.1998 Tarihinde Heyetçe Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılan Suç Duyurusu

Ek 13. TBMM Tutanaklarından Şanlıurfa Adliyesindeki Kısım

Ek 14. Alt Komisyon Heyetinin Şanlıurfa İli İncelemeleri İle İlgili TBMM Tutanakları (1998)

Ek 15. Alt Komisyon Heyetinin Rapor Sunum Yazısı

Ek 16. Komisyon raporunun Basım Onayı