Soruşturma, Kovuşturma , Yargılama Ceza ve İnfazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000

Book : Soruşturma, Kovuşturma , Yargılama Ceza ve İnfazı Erzincan Raporu 1998 ve 2000

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2000

Publisher : Türkiye Büyük Millet Meclisi

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7534

INDEX

I.RAPORUN HAZIRLANIŞI

A.AMAÇ
B.YÖNTEM

II.CEZAEVLERİNDEKİ İNCELEMELER

A.CEZAEVLERİ İLGİLİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

1-Erzincan Kapalı ve Açık Cezaevi
1.1.1998 Yılında Yapılan Görüşmeler
1.2.2000 Yılında Yapılan Görüşmeler

B.MAHKUM VE TUTUKLULARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER

1.Kapalı Cezaevi
1.1.1998 Yılında
1.2.2000 Yılında

2.Erzincan Açık Cezaevi

C.HEYETİN CEZAEVİ KOŞULLARINA İLİŞKİN TESPİTLERİ

1.Fiziksel Koşullar

2.Sağlık Sorunları
2.1.1998 Yılında
2.2.2000 Yılında

3.Eğitim ve Çalışma Sorunları
3.1.1998 Yılında
3.1.2000 Yılında

4.Tutukluluk Süreleri
4.1.1998 Yılında
4.2.2000 Yılında

III.ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İNCELEMELER

A.İLGİLİLERİN VERDİĞİ BİLGİLER

1.Emniyet Müdürlüğünde
1.1.1998 Yılında

2.Sorgu Büro Amirliği

3.TEM Fiş Bürosu

B.GÖZALTI VE SORGU MEKANLARI

1.Emniyet Müdürlüğündeki Gözaltı Mekanları

2.Sorgulama Ekibi ile Yapılan Görüşme

IV.ERZİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

V.ERZİNCAN DEVLET HASTANESİNDE YAPILAN İNCELEMELER

A.1998 YILINDA

B.2000 YILINDA

VI.ERZİNCAN İL JANDARMA

VII.SONUÇ DEGERLENDİRME

A.SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA

B.YARGILAMA

C.CEZA VE İNFAZI

VIII.EKLER

Ek 1. 10 Şubat 1998 Tarihli Komisyon Kararı

Ek 2. 22 Nisan 1998 Tarihli Başkanlık Divanı Kararı

Ek 3. 04 Mayıs 1998 Tarihli Başkanlık Oluru

Ek 4. 22 Şubat 2000 Tarihli Komisyon Kararı

Ek 5. 29 Mart 2000 tarihli Başkanlık Oluru

Ek 6. 1998 Yılı Erzincan Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama,
Ceza ve İnfazı Sistemlerine İlişkin Alt Komisyon He-
yetinin Çalışması ile İlgili TBMM Tutanakları

Ek 7. 2000 Yılı Erzincan Soruşturma, Kovuşturma, Yargılama,
Ceza ve İnfazı Sistemlerine İlişkin Alt Komisyon He-
yetinin Çalışması ile İlgili TBMM Tutanakları

Ek 8. 2000 Yılı Alt Komisyon Heyetinin Alt Komisyon Raporu
Sunum Yazısı

Ek 9. Komisyon Raporunun Basım Onayı