Türkiye'de Modernleşme, Sanayileşme ve Gelişme Göstergeleri

Book : Türkiye'de Modernleşme, Sanayileşme ve Gelişme Göstergeleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Mart 1988

Publisher : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Translator : --

Document Type : Report

Book No : 7533

INDEX

.ÖZET VE SONUÇ

.GİRİŞ

Araştırmanın Veri Tabanı ve Örneklem

.BÖLÜM I

.DEMOGRAFİK YAPI

1)Toplam Nüfus

2)Nüfus Artış Hızı ve Doğurganlık

3)Nüfusun Yaş Dağılımı, Ortalama Ömür ve çocuk Ölümleri

4)Hanehalkı Büyüklüğü

5)Kentsel ve Kırsal Nüfus

.BÖLÜM II
.İSTİHDAM

1)Çalışabilir Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı

2)İşgücüniin Sektörel Dağılımı

3)Çalışan Nüfusun Cinsiyet Dağılımı

.BÖLÜM III
.EĞİTİM DURUMU

1)Okuryazarlık

2)Eğitim Durumu

3)Okullaşma

4)Öğrenci/Öğretmen Oranları

BÖLÜM IV
MİLLİ HASILA VE HANE GELİRİ

1)Kişi Başına Düşen Milli Hasıla

2)Nereden Geliyor, Nereye Gidiyor: Hanehalkı Gelirinin Kaynakları ve Tüketim Harcamaları

.BÖLÜM V
.DİĞER HAYAT STANDARDI GÖSTERGELERİ

1)Dayanıklı Tüketim Malları Sahipliği

2)Konut Özellikleri

3)Enerji Tüketim ve Üretimi